معرفی رشته بهداشت محیط

بهداشت محیط

بهداشت محیط-در اجرای بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تامین و حفظ آب آشامیدنی بهداشتی و پاکسازی محیط زیست انسان از آلودگیها و بهداشت اماکن عمومی و پیشگیری از بیماری های ناشی از عدم بهداشت آب و محیط و برای بالابردن سطح سلامتی روستاییان ضرورت آموزش و تربیت افراد کاردان و متعهد در زمینه بهداشت محیط محسوس است و بر این اساس طرحی تحت عنوان طرح دوره کاردانی بهداشت محیط به وسیله گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی تهیه گردیده است، مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است .

دوره کاردانی بهداشت محیط یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت افرادی است که بتوانند در اجتماعات کوچک مستقر شده و پس از مطالعه و بررسی مشکلات بهداشت محیط منطقه با همکاری رده های مستقر در شهرستان در تامین آب شروب اهالی )کمی، کیفی( دفع فاضلاب و زباله بهسازی منابع آب، بهسازی اماکن عمومی، مبارزه با حشرات و ناقلین، فعالیت نمایند کسانی که بهداشت محیط را بگذرانند قادرند :

بهداشت محیط

-۱ در تهیه و اجرای طحرهای انتقال، تصفیه و توزیع آب در سطح روستا فعالیت نمایند .

-۲ در شناسایی منابع آلوده کننده آب فعالیت نمایند .

-۳ ارائه راه حلهای ساده جهت جمعآوری، تصفیه و دفع فاضلاب اجتماعات کوچک فعالیت نمایند .

-۴ راههای بهداشتی جمعآوری، دفع و یا استفاده از فضولات حیوانی، انسانی و زباله را آموزش و فعالیت کنند .

-۵ بهسازی چاهها، قنوات، چشمهسارها و منابع آب فعالیت نمایند .

-۶ در بهداشت مسکن، بهشسازی اماکن عمومی و بهداشت موادغذایی آموزش و فعالیت نمایند .

-۷ در آموزش بهداشت و ارتباط با مردم فعالیت نمایند .

بهداشت محیط

رشته بهداشت محیط به مطالعه مسائل زیست محیطی از قبیل آب، فاضلاب، زباله، هوا و کنترل بهداشت مواد غذایی میپردازد تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی بتوانند در اجتماعات کوچک مستقر شده و پس از مطالعه و بررسی مشکلات بهداشت منطقه در جهت رفع این مشکلات قدم بردارند؛ یعنی دانشجویان باید بتوانند با دادن طرحهایی مفید و عملی در زمینه تأمین آب آشامیدنی سالم کمی و کیفی، دفع صحیح زباله، بهسازی اماکن عمومی، مبارزه با حشرات و ناقلین بیماری، مردم را در رفع این مشکلات راهنمایی و کمک کرده و اطلاعات و آمارهای لازم را در موارد فوق جمع آوری و طبقه بندی نمایند.

این رشته در مقطع کاردانی مسائل زیست محیطی را به صورت ساده تری مطرح میکند چون کاردانها در اجتماعات کوچکتری مثل روستاها به مردم خدمت میکنند و به مسائل بهداشتی اولیه آنها از قبیل پاکیزه کردن آب گندزدایی آب، مبارزه با حشرات، تصفیه فاضلاب و بهداشت مسکن و اماکن عمومی میپردازند.

اما در مقطع کارشناسی تخصصی تر و فنیتر میشود، چون فارغ التحصیلان باید بتوانند برای اجتماعات بزرگتر از قبیل شهرها برنامه ریزی بهداشتی کنند. برای مثال طراحی تصفیهخانه آب یا فاضلاب شهرها، نحوه جمع آوری فاضلاب، نحوه توزیع و انتقال آب، شناخت آلایندههای هوا و کنترل آنها در حیطه فعالیت فارغ التحصیلان کارشناسی بهداشت محیط میباشد .

تواناییهای لازم :

رشته بهداشت محیط دارای سه جنبه بیولوژی، شیمی، فیزیک و ریاضی است و دانشجوی بهداشت محیط در صورت علاقهمندی به هر یک از زمینه های فوق میتواند در این رشته موفق گردد.برای مثال کارشناس بهداشت محیط که به دروس فنی به ویژه مکانیک سیالات علاقهمند است، میتواند در زمینه طراحی تصفیه خانه ها فعالیت کند. کارشناس علاقهمند به بیولوژی نیز میتواند در زمینه انتقال بیماریها به انسان توسط فاکتورهای زیست محیطی مطالعه و تحقیق کند و فردی که به شیمی علاقهمند است میتواند در زمینه فرآیندهای مختلف اعم از فرآیند تصفیه آب یا فاضلاب فعالیت نماید. درواقع این رشته میتواند طیف گستردهای از داوطلبان را که دارای علایق و توانمندیهای متفاوتی هستند، جذب خود کند.

قابل ذکر است که زمینههای فوق بیشتر در کارشناسی و مقاطع بالاتر مطرح میشود و در مقطع کاردانی که جنبه کاربردی دارد، آنچه مهم است علاقهمندی به حفظ بهداشت محیط و آموزش این مسأله به عموم مردم است.گفتنی است که رشته بهداشت محیط ابتدا در مقطع کاردانی دانشجو میپذیرد اما دانشجویان میتوانند تا مقطع دکترا در کشور ادامه تحصیل دهند .

موقعیت شغلی در ایران :

اگر جامعه و حکومت به بهداشت و سلامتی اهمیت دهد، فرصتهای شغلی این رشته بسیار زیاد خواهد بود چون هر جا انسان وجود داشته باشد، برای حفظ سلامت او، متخصصان این رشته باید حضور داشته باشند، اما متأسفانه در کشور ما توانمندیهای متخصصان بهداشت محیط ناشناخته مانده و از همینرو فرصتهای شغلی فارغالتحصیلان این رشته به طور کاذب کم شده است.با این وجود یک فارغالتحصیل توانمند بهداشت محیط در مقطع کاردانی میتواند در وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی و در مقطع کارشناسی در شهرداریها، سازمان آب و فاضلاب، شرکتهای خصوصی طراحی تصفیهخانه آب و فاضلاب و سازمان حفظ محیطزیست فرصتهای شغلی مناسبی داشته باشد .

بهداشت محیط
بهداشت محیط

درسهای این رشته در طول تحصیل :

دروس پابه و اصلی : فیزیک عمومی، شیمی عمومی، آمار حیاتی مقدماتی، اصول هیدرولیک، نقشهبرداری، آموزش بهداشت، پاتوبیولوژی، اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر، جامعهشناسی شهری و روستایی، نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی .

دروس تخصصی :شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب ، کارگاه لولهکشی آب و فاضلاب، اصول تصفیه و بهسازی منابع آب، دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک، کاربرد موتور تلمبه در تأسیسات آب و فاضلاب، کارگاه نصب و راهاندازی و تعمیر موتور تلمبهها، حفاری و بهره برداری از چاه ، اصول بهداشت هوا، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، گندزداها، آشنایی با پرتوهاو پرتوزاها، کاربرد سموم و ناقلین ، بهداشت حرفهای ، اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری ، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب ، کارآموزی در عرصه

 

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره های

۵۰ ۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت { مشاوره،برنامه ریزی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید . جهت عضویت در کانال و پیجکنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

معرفی رشته پروتز های دندانی

پرورتز های دندانی

پروتز های دندانی-رشته کاردانی پروتزهای دندانی شاخهای از علوم پزشکی دندانپزشکی است که در آن یک کاردان تکنسین پروتزهای دندانی بعنوان عضوی مؤثر در تیم درمان دندانپزشکی، عهدهدار ساخت و ترمیم انواع پروتز که شامل انواع پروتزهای متحرک کامل و پارسیل، پروتزهای ثابت و روکشها، ایمپلانتها و اجزاء کاشتنی implants پروتزهای فک و صورت و پلاکها و پروتزهای مربوط به ارتدنسی میشود، میباشد. تکنسین پروتز هرگز بطور مستقیم کاری را بر روی بیمار انجام نمیدهد و معمولاً تحت نظر دندانپزشک در امر درمان کمک میکند.

هدف

پروتز های دندانی-هدف این رشته تربیت متخصصان مورد نیاز لابراتوارهای دندانپزشکی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و خصوصی است. افرادی که با ساختن عضو مصنوعی برای کار ثابت مانند دندان مصنوعی دندانپزشک، قالب دندان را تهیه میکند و متخصص پروتزهای دندانی براساس قالب، دندان را میسازد و عضو مصنوعی برای کار متحرک مانند پلاکهای ارتودنسی در لابراتورهای دندانسازی و کلینیکهای دندانپزشکی حضوری فعال دارند.

تواناییهای لازم پروتز های دندانی

تکنسین پروتزهای دندانی کاری حساس و دقیق است و نیاز به دستانی توانمند و ماهر دارد. در این رشته دروس فیزیک، شیمی و زیست شناسی دارای اهمیت است و در نهایت داوطلبان باید توجه داشته باشند که هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص و کارآمد است.

رسالت رشته

الف( پاسخ به نیازهای روزافزون علم دندانپزشکی

ب( شناسایی و آموزش پیشرفتهای صورت گرفته در زمینههای علمی و فنی دندانپزشکی و بکارگیری آنها در ساخت و طراحی

پروتزهای دندانی

ج( ارائه خدمت درمانی مناسب، عاری از بیماریزایی و صدمه زندگی و تأمین کننده سلامتی، بهداشت، کارآیی و بهبود عمل

جویدن غذا و تضمین کننده ارتقاء سطح سلامت افراد نهایتاً جامعه

چشم انداز رشته

پروتز های دندانی-با آموزش دقیق و درست و بکارگیری صحیح ابزار آلات و فناوری روز و درک صحیح موقعیت فعلی رشته، دورنمای ایدهآل رشته این است که تا ۵ تا ۰۱ سال آینده با استانداردهای جهانی مطابقت نماید.

وظایف حرفهای دانش آموختگان

یک دانش آموخته رشته تکنسین پروتزهای دندانی میتواند از طریق دستورالعمل ارسالی توسط دندانپزشک و قالبهایی که از دهان و دندانهای وی اخذ نموده است مبادرت به ساخت ابزارآلات مصنوعی زیر نماید:

الف( پروتزهای مصنوعی بشکل دست دندان برای بیمارانی که تمامی دندانهای خود

ب( پروتزهای مصنوعی ثبات و یا متحرک برای بیمارانی که یک یا چند دندان خود را از دست دادهاند.

ج( روکشهای مصنوعی بشکل سرپوش برای بازسازی شکل و کانتور دندان از دست رفته

د( انواع پوسته ها و Veneers چینی و کامپوزیتی برای جبران نارساییهای زیبایی و Function بیمار

ه( انواع پلاکهای ارتدنسی که از آنها برای درمان و یا حفاظت دندانهای بیمار استفاده میشود.

و( انواع پروتزهای فک و صورت که جایگزین اجزاء از دست رفته فک و صورت بیمار میشود.

در راستای ارائه خدمات فوق یک تکنسین بایستی با مواد مختلفی که میتوان از آنها در ساخت پروتزهای دندانی کمک گرفت، آشنایی کامل داشته باشد. این مواد اکثراً شامل موارد زیر میشود: انواع موم ها، مواد پلاستیکی و پلیمرها، آلیاژهای دندانپزشکی اعم از قیمتی و غیرقیمتی، فلزات و فولاد انواع چینیهای دندانپزشکی و کامپوزیتی.

علاوه بر این بایستی اطلاعات کافی از نقش ابزارآلات مکانیکی، انواع چرخها، وسایل تراش و پرداخت داشته باشد. تا بتواند از طریق بکارگیری صحیح آنها و موادی که از آنها نام برده شد زیبایی و کارآیی به بیمار برگردانده و بدین وسیله باعث بالا رفتن راحتی، بهداشت و سلامتی وی گردد.

پروتز های دندانی
پروتز های دندانی

موقعیت شغلی در ایران

با توجه به توانمندیهایی که دانشجوی این رشته در طی تحصیل کسب میکند، براحتی میتواند جذب بازار کار شده و شغل مناسبی به دست بیاورد. فارغالتحصیلان این رشته میتوانند هم به صورت مستقل اقدام به تأسیس لابراتور کنند و هم در کلینیکهای دندانپزشکی فعالیت نمایند زیرا هر دندانپزشک عمومی یا ارتودنتسیت برای ساخت دندان مصنوعی یا قالبهای ارتودنسی باید با یک تکنسین پروتزهای دندانی فعالیت کند.

مدت تحصیل

طول دوره کاردانی پروتزهای دندانی و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، و کارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی است.

تعداد واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی این دوره ۸۶ واحد است به شرح زیر است:

دروس پایه عمومی ۰۱ واحد

دروس علوم پایه ۸ واحد

دروس اختصاصی ۱۰ واحد

کارآموزی در عرصه ۶ واحد

درسهای این رشته در طول تحصیل:

بیوشیمی نظری، آناتومی دندان نظری و عملی، آسیبشناسی، میکروبشناسی نظری و عملی، بافتشناسی نظری و عملی، آناتومی عمومی نظری و عملی، بهداشت خانواده، فیزیک، پروتز کامل نظری و عملی، پروتز پارسیل، ارتودنسی نظری و عملی، استاتیک نظری و عملی، اوکلوژن نظری و عملی، لابراتوار اختصاصی، پروتزهای اطفال و ارتودنسی نظری و عملی، مواد دندان نظری و عملی.

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

بصورت متمرکز از طریق شرکت در آزمون سراسری خواهد بود.

ادامه ی تحصیل در ایران

از سال ۰۱۶۶ رشته ی پروتز دندان کارشناسی شد و به دلیل پایین بودن ظرفیت پذیرش این رشته در دانشگاه های ایران، فعلا ادامه ی تحصیل در همین رشته )البته در ایران( امکان پذیر نیست. اما دانشجویان فارق التحصیل از این رشته می توانند برای کارشناسی ارشد، در رشته های دیگر شرکت کنند. همچنین با رعایت اصولی قادر به شرکت در آزمون دکترای پزشکی می باشند.) که در صورت قبولی واحد های مشترک تطبیق داده می شود(.

ادامه ی تحصیل در خارج از ایران

رشتۀ پروتز دندان یکی از تاپ ترین و پردرآمد ترین رشته ی تحصیلی در کشور هایی مثل ترکیه و قزاقستان و کشورهای اروپایی می باشد. هزینه ی تحصیل این رشته در دانشگاه های کشور های اروپایی حتی از رشته ی دندان پزشکی نیز بیشتر است و جزء رشته های لوکس محسوب می شود. منتها در ایران به دلیل نوپا بودن کمی ناشناخته و مظلوم واقع شده است. به طور مثال امکان ادامۀ تحصیل در رشته ی دکترای مواد دندانی که یکی از گرایش های این رشته است، در ترکیه وجود دارد.

 

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره های

۵۰ ۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت { مشاوره،برنامه ریزی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید . جهت عضویت در کانال و پیجکنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

تعریف

زیست شناسی سلولی و مولکولی-در زیست شناسی سلولی و مولکولی، سلول به عنوان واحد بنیادی تشکیل دهنده­ی حیات مورد مطالعه قرار می­گیرد و نقش مهمترین ملکول­های آن DNA، RNA و پروتئین­ها و روند پروتئن سازی بررسی می­شود. رشته سلولی ملکولی در زیست شناسی مدرن از جایگاه ویژه و ممتازی برخورداری است و این رشته است که محققین زبده را برای کار در تحقیقات مربوطه در حوزه­های مختلف پزشکی، بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، اصلاح نباتات، شیلات و دام و نظایر آن تربیت می­کند.

 

توانایی

در گرایش­های مختلف زیست شناسی سلولی و مولکولی باید علاقه­مند بود و صبر و پشتکار داشت تا بتوان طعم شیرین موفقیت را چشید. همچنین دانشجو باید حافظه خوبی داشته و در دروس شیمی، ریاضی و فیزیک قوی باشد و در نهایت لازم است که به کارهای آزمایشگاهی علاقه­مند باشد. برای مثال یکی از کارهایی که به طور معمول در آزمایشگاه علوم سلولی و مولکولی انجام می­گیرد، استخراج RNA از یک بافت است که حداقل زمان لازم برای این کار ۵ ساعت می­باشد.

 

 

دروس تخصصی

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی

گرایش­های (کارشناسی):

این رشته در کارشناسی فاقد گرایش است.

زیست شناسی سلولی و ملکولی
زیست شناسی سلولی و ملکولی

 

مقاطع بالاتر:

گرایش­های ارشد: زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری (گرایش­های میکروبی، مولکولی، صنعت و محیط زیست، دریا)، ژنتیک، میکروبیولوژی (گرایش­های میکروبهای بیماری­زا، صنعتی، محیطی) ، بیوشیمی، بیوفیزیک، زیست فناوری گرایش میکروبی، ریززیست فناوری، اخلاق زیستی، اموزش زیست شناسی، نانوبیوممتیک (نانو زیست الهام)

 

گرایش­های دکتری: زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، بیوفیزیک، زیست فناوری میکروبی، ریززیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی )

 

موقعیت شغلی

امکان فعالیت در :

الف) مراکز تحقیقاتی مانند انستیتوپاستور، مرکز تحقیقات ژنتیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی.

ب) ایجاد شرکت خصوصی سازنده مواد اولیه آزمایشگاه­های علوم سلولی و مولکولی.

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره های

۵۰ ۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت { مشاوره،برنامه ریزی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید . جهت عضویت در کانال و پیجکنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

معرفی رشته مهندسی پلیمر و رنگ

مهندسی پلیمر و رنگ

تعریف

رشته مهندسی پلیمر شناخت، طراحی، فرمولاسین، آنالیز و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی سه ماده عمده می­باشد که این مواد عبارتند از: لاستیک، پلاستیک و کامپوزیت. یعنی ما در رشته مهندسی پلیمر هر آنچه که به این مواد بر می­گردد را مطالعه و بررسی می­کنیم.

 

 

توانایی

یک دانشجوی مهندسی پلیمر لازم است که شیمی را بداند تا بتواند پلیمر را بفهمد. همچنین این رشته نیاز به ریاضیات قوی مانند سایر رشته­های مهندسی دارد و بالاخره باید دانشجوی این رشته به زبان انگلیسی مسلط بوده و طریقه کار با کامپیوتر را بلد باشد.

 

دروس تخصصی :

مهندسی پلیمر و رنگ
مهندسی پلیمر و رنگ

گرایش­های (کارشناسی):

صنایع پلیمر: هدف تربیت مهندسان پلیمر متخصص در زمینه­های فرآیند تولید پلیمر­های صنعتی از قبیل پلاستیک­ها، الیاف مصنوعی، چسب­ها، رزین­ها، مواد اسفنجی به صورت خام و کاربرد آنها در صنایع پلیمر و تولید محصولات نهایی است. پلیمرها کاربرد وسیعی در صنایع ایران دارند و فارغ­التحصیلان این دوره توانایی­های کافی در زمینه ­های بهره برداری در صنایع تولید و تبدیل پلیمر، ایجاد و برنامه­ریزی واحدهای تولیدی تبدیل پلیمر خام به مواد مصرفی و اشتغال در مجتمع­های بزرگ تولید پلیمر خواهند داشت.

تکنولوژی و علوم رنگ: هدف تربیت کارشناسانی است که بتوانند امور فنی و تولیدی کارخانه­های سازنده مواد رنگزا یا مراکزی که به نحوی استفاده کننده از این مواد رنگزا و رنگ هستند را اداره کنند. در کل دروس این گرایش به دو بخش تقسیم می­شود. یک بخش در مورد سنتز مواد رنگ­زا ( که کاربرد آن در صنعت نساجی، چاپ و چرم سازی است) و بخش دوم پوشش­دهی است ( که روی سطوح فلزی یا غیر فلزی مانند پلیمرها، چوب یا بتن استفاده می­گردد.)

 

 

مقاطع بالاتر:

مهندسی پلیمر در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش­های « صنایع رنگ »، « فرایند پلیمریزاسیون »، « نانو پلیمر » و «علوم و فناوری چاپ» می­باشد.

 

در مقطع دکتری نیز قابل تحصیل است.

مهندسی پلیمر و رنگ
مهندسی پلیمر و رنگ

 

موقعیت شغلی

گمنامی رشته مهندسی پلیمر یکی از مشکلاتی است که بیشتر دانشجویان و فارغ­التحصیلان این رشته از آن سخن می­گویند. آنها معتقدند که بیشتر مدیران صنایع و شرکت­های دولتی و خصوصی از کارآیی مهندسان پلیمر اطلاعی ندارند. و با این وجود، بازار کار فارغ­التحصیلان این رشته تنها شامل کارخانجات ساخت رنگ نمی­شود. امروزه صنعت پوشش­دهی، حضوری فعال دارد. مثلا در یک اتاق هزاران قطعه است که اکثر آنها پوشش دهی شده­اند.

 

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره های

۵۰ ۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت { مشاوره،برنامه ریزی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید . جهت عضویت در کانال و پیجکنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

مطالعه شیمی به روش مهندس ربیعیان

شناخت بیشتر شیمی

همه دانش آموزان برای اینکه بتوانند روش صحیح مطالعه شیمی را اجرا کنند باید شناخت مناسبی از درس شیمی داشته باشند. شیمی یک درس حفظی مفهومی و محاسباتی برای مسائل است. در سالهای گذشته تقریبا سهم تست ها از ۳۵ تست مربوط به شیمی تقریبا برابر بوده است (البته سهم سوال های مفهومی و حفظی معمولا بیشتر است.یعنی تعداد سوالاتی که از متن کتاب می آید و تعداد سوالات محاسباتی که باید مورد حل قرار میگرفتند. البته در سالهای دورتر سهم سوالات حفظی بیشتر هم بود. با توجه به تغییر نظام آموزشی و کتابها طبیعیست که تفاوت هایی نسبت به نظام قدیم در بودجه بندی بوجود بیاید ، اما با توجه به محتواهای نسبتا مشابه به نظام قدیم ،نباید این تغییرات خیلی زیاد باشد. سال دوم دبیرستان یا همان پایه دهم نظام جدید تقریبا به صورت کامل حفظی است . اما در پای سوم یا پایه یازدهم نظام جدید با مبحثی به شدت محاسباتی به اسم استوکیومتری مواجه میشویم. میتوان گفت شیمی سال سوم هم حدود ۴۰درصد محاسباتی و مابقی حفظی است. اما شیمی سال چهارم یا همان پایه دوازدهم نظام جدید با بخش های محاسباتی بیشتری مواجه میشویم و به جرات میتوان گفت که بیش از ۵۰درصد کتاب محاسباتی است و نیاز به تمرین و مرور زیادی دارد.

شیمی آخرین درس در دفترجه اختصاصی است و برای هر دو رشته ریاضی و رشته تجربی ۳۵ سوال از آن طرح میشود و برای هر سوال نیز یک دقیقه زمان داریم ( جمعا ۳۵ دقیقه )

این رو هم بدونید که درس شیمی در کنکور سراسری سال‌های اخیر جزء سخت‌ترین و مفهومی‌ترین درس‌ها شناخته شده است و نیز میزان درصد پاسخ‌گویی و میانگین چند از ۱۰ داوطلبان در کنکور تجربی و ریاضی در این درس به نسبت سایر درس‌های تخصصی کم‌تر بوده است.

چند تکنیک خاص و حرفه ای برای فهم بهتر درس شیمی

بهترین روش مطالعه شیمی برای کنکور و حتی امتحانات تکرار و تمرین است.

  • مطالب کتاب درسی را به سه بخش تقسیم کنید

مطالب حفظی شیمی کنکور

پیشنهاد میکنم در مطالعه درس شیمی مطالب حفظی را با لغت (ح) یا هر علامتی که شما میپسندید علامت گذاری کنید تا در زمان دوره راحت‌تر باشید. برای مطالعه شیمی باید اهمیت نکات حفظی رو بخوبی درک کنید و به این موضوع توجه داشته باشید که روش صحیح مطالعه شیمی برای کنکور اینطور نیست جدول مندلیف را جلوتون بزارین و شروع به حفظ کردن کنین. و باید توسط حل مسائل مختلف و زیاد اعداد اتمی را حفظ شوید. یاد گیری غیر مستقیم این مطالب خیلی راحت‌تره و بیشتر به یاد می‌ماند . تکرار و حل کردن مسائل مختلف کلید موفقیت و حفظ کردن این مطالب است

خلاصه نویسی و حاشیه نویسی نکات از جمله روش‌های مطالعه شیمی برای کنکور است.

شیمی کنکور
شیمی کنکور

مطالب مفهومی شیمی کنکور

مثل مطالب حفظی بهتره مطالب مفهومی شیمی را با (م ف) یا هر علامتی که میپسندید مشخص کنید. مطالب مفهومی بخش مهمی از شیمی۲ هستند که به همین دلیل در کنکور شیمی تست های زیادی ازاین بخش طرح می شود، شناخت درست این مفاهیم کمک زیادی به درک شیمی می کند. بهترین روش در یادگیری این بخش خلاصه نویسی مطالب و نوشتن نکات مربوط به هر موضوع در حاشیه کتاب است. مطالب مفهومی را با دقت زیادی بخوانید و سعی کنید ارتباط این مطالب را پیدا کنید و درک کنید. استفاده از کتاب های کمک درسی، دی وی دی های آموزشی و زدن تست های تلیفی راهکار مناسب و خوبی برای تقویت در این مطالب است. توجه داشته باشید که نباید درگیر جزیات اضافی شوید برای همین خودتان درگیر مطالب اضافه جزوات طولانی نکنید زیرا به هیچ عنوان از شما بیشتر از سطح کتاب خواسته نمی شود.

مسائل شیمی کنکور

با توجه به سوالات شیمی کنکور چند سال گذشته متوجه افزایش تست های محاسباتی خواهیم شد که شامل حدود ۳۰ درصد از کل سوالات درس شیمی کنکور می شود بهترین راه برای تقویت مهارت در تست های محاسباتی این است که باید تعداد مسائلی که راجب هر موضوع حل می کنید افزایش دهید و مورد تحلیل قرار دهید ،بطوری که بعد از دیدن هر تست راه حل در ذهنتان خطور کنند و به یاد تست های مشابه بیفتید که قبلا حل کرده اید. مسایل ترمودینامیک ، تعادل‌ها و سینتیک ساده هستند و سعی کنید در این مسایل مهارت پیدا کنید

شیمی کنکور
شیمی کنکور

نکات پایانی در روش صحیح مطالعه شیمی

  • توصیه می کنیم که از مطالعه و یادگیری کامل جدول مندلیف غافل نشوید.{مهندس عارف ربیعیان بصورت کامل جدول مندلیف را رمزگردانی کرده اند.
  • حتما مطالعه زیاد را برای بخاطر سپردن مطالب حفظی در دستور کار خود قرار دهید.
  • شکل ها نمودارها و مطالب تحلیلی را با تست های زیاد برای خود مرور کنید.
  • از حل کردن و دست به قلم شدن برای پاسخ دادن به تست های محاسباتی به هیچ وجه هراس نداشته باشید.
  • یادداشت نکات مهم و خلاصه‌ نویسی در حاشیه‌ی کتاب درسی را کاملاً جدی بگیرید.

 

در پایان توصیه میکنم حتما تدریس های موسسه کنکور آسان است را به صورت دی و ی دی های آموزشی تهیه کنید و سرعت پیشرفت خود را چند برابر کنید.تمام نکات گفته شده در تدریسهای مجموعه کنکور آسان است رعایت شده و درصدهای بالا را برای شما به ارمغان می آورد

 

باز هم اگر سوالی در رابطه با درس شیمی یا سایر درسها داشتید میتونید از طریق بخش دیدگاه همین مطلب یا شماره تماس هایی که در ادامه قرار دادم بپرسید

ارادتمند – مهندس حسین بنائی

مهندس حسین بنائی

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان جهت روش صحیح مطالعه شیمی

و اطلاع از قیمت شیمی کنکور آسان است با شماره های

۹۰ ۵۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید یا کلمه { مشاوره فیزیک } را پیامک کنید

در صفحات مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام کنکور آسان است عضو باشید و از خدمات رایگان مانند مشاوره ، جزوه ،تدریس ، نمونه سوال و تست و… استفاده نمایید. جهت دریافت لینک کانال کلمه { لینک کانال } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

روش صحیح مطالعه شیمی با توجه به سوالات شیمی کنکور چند سال گذشته متوجه افزایش تست های محاسباتی خواهیم شد که شامل حدود ۳۰ درصد از کل سوالات درس شیمی کنکور

روش صحیح مطالعه شیمی
روش صحیح مطالعه شیمی

معرفی رشته شیمی

شیمی

تعریف

رشته­ی شیمی عمدتاً به بررسی ساختارهای ماده و چگونگی ترکیب شدن مواد در طبیعت و همچنین به دنبال پیدا کردن فرایندهای بهینه برای انجام واکنش­های مختلف است. در این رشته به بررسی و مطالعه اجمالی ترکیب­ها، ساختار و ویژگی­ ماده و نیز کنترل آزمایشگاهی فرایندهای شیمیایی و موضوعات مرتبط با آن می­پردازد. هدف این رشته تربیت افرادی است که با توجه به تجزیه و تحلیل­های محیط و تعریف پروژه های آزمایشگاهی به بهینه کردن فرایندهای شیمیایی و نیز به بررسی ساختارهای مواد بپردازند.

 

توانایی

در این رشته با ریاضی و فیزیک نیز سروکار داریم. بنابراین باید با درس­هایی از جنس ریاضی و فیزیک نیز ارتباطی خوب و توانایی معمولی داشته باشیم. بدلیل تحقیقاتی بودن نوه رشته باید فردی صبور، با پشتکار و دارای روحیه جنگنده باشیم و همچنین توجه کنیم که بسیاری از پروژه های این رشته، آزمایشگاهی­اند. پس باید به کار در آزمایشگاه نیز علاقه مند بود.

 

دروس تخصصی :

شیمی

گرایش­ها (کارشناسی):

در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش «محض» و «کاربردی» است.

 

کاربردی: هدف این گرایش ارتباط بین شیمی محض و کاربردهای آن در صنعت است. البته تفاوت تعداد دروس بین محض و کاربردی، ۴ و ۶ درس است و در مجموع ۳۰ – ۴۰ درس دارند (۱۳۰ واحد). واحدهای تئوری و عملی هر دو تقریبا برابرند و تفاوت در ارائه پایان نامه و موضوع آن است.

آفت کش: هدف رشته تولید سموم و آفت کش­هایی است که کمترین میزان آسیب را برای انسان و محیط زیست داشته باشد. با استفاده از علوم و فنون شیمی، دانشجو این ترکیبات را بررسی و تولید می­کند.

فناوری اطلاعات: هدف این گرایش استفاده از نرم­افزارها و برنامه نویسی تخصصی برای علوم شیمی است. دانشجو با روش کار نرم­افزارهای خاص شیمی و بانک­های اطلاعاتی رشته آشنا می­شود و توانایی خود را در استفاده و ایجاد نرم­افزارهای گرافیکی مولکولی و شبیه سازی کامپیوتری افزایش می­دهد.

دارویی: هدف استفاده از اصول شیمی و زیست­شناسی است برای ایجاد و واکنشی که منجر به مواد دارویی جدید بشود.

محیط زیست: هدف رشته، افزایش آگاهی دانشجویان در زمینه علوم پایه با تکیه بر شیمی در زمینه مسائل آلودگی محیط زیست و آشنایی با روش های رفع آن و توسعه و اثرات آلودگی ها بر محیط زیست می­باشد.

 

مقاطع بالاتر:

شیمی در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش­های « آلی » ، « معدنی» ، « تجزیه» ، « فیزیک » ، « پلیمر » ، « نانو » ، « فیتوشیمی » ، « کاربردی » ، « دریا » ، « دارویی » ، « پیشرانه » ، « فناوری اسانس » می باشد.

 

این رشته در مقطع دکتری نیز قابل تحصیل می­باشد.

شیمی

موقعیت شغلی

بازار کار این رشته به نوع گرایش انتخاب شده در مقطع ارشد بستگی دارد. به طور معمول اگر فردی در بخش محض شروع به کار کند، آینده او کارهای تحقیقاتی – تدریسی خواهد شد. بنابراین باید شغل آموزش را دوست داشته باشد. به طور کلی، آینده شغلی این رشته بدلیل نوپا بودن آن در گرایش­ها، بستگی دارد.

نکته: دارندگان لیسانس شیمی می­توانند در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت معروف به ارشد پزشکی نیز شرکت نمایند. سه رشته مناسب در این زمینه­، رشته­های بیو شیمی بالینی، سم شناسی پزشکی و شیمی دارویی می­باشد.

 

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره های

۵۰ ۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت { مشاوره،برنامه ریزی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید . جهت عضویت در کانال و پیجکنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید