تماس با ما
مشاوره
برنامه ریزی
معرفی منابع
قبولی پزشکی

شرکت در طرح دانش آموزان VIP مهندس ربیعیان

طرح دانش آموزان VIP چیست؟ هر ساله مهندس ربیعیان از بین دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری، تعداد معدودی را به عنوان دانش آموزان ویژه می پذیرد که از شرایط ویژه مشاوره و برنامه ریزی تا روز کنکور برخوردار میشوند. توجه داشته باشید که شرکت در این طرح بر اساس اولویت و محدود می باشد. پس هر چه سریعتر برای ثبت نام در طرح VIP با ما تماس بگیرید.

شرکت در طرح دانش آموزان VIP مهندس ربیعیان

طرح دانش آموزان VIP چیست؟ هر ساله مهندس ربیعیان از بین دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری، تعداد معدودی را به عنوان دانش آموزان ویژه می پذیرد که از شرایط ویژه مشاوره و برنامه ریزی تا روز کنکور برخوردار میشوند. توجه داشته باشید که شرکت در این طرح بر اساس اولویت و محدود می باشد. پس هر چه سریعتر برای ثبت نام در طرح VIP با ما تماس بگیرید.

معرفی رشته بهداشت محیط

بهداشت محیط بهداشت محیط-در اجرای بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تامین و حفظ آب آشامیدنی بهداشتی و پاکسازی محیط زیست انسان از

بیشتر بخوانید...

معرفی رشته پروتز های دندانی

پرورتز های دندانی پروتز های دندانی-رشته کاردانی پروتزهای دندانی شاخهای از علوم پزشکی دندانپزشکی است که در آن یک کاردان تکنسین پروتزهای دندانی بعنوان عضوی مؤثر در تیم درمان دندانپزشکی،

بیشتر بخوانید...